Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa tavoitteena on käytännönläheisesti löytää voimavaroja ja muutosmotivaatiota johonkin tällä hetkellä mieltä painavaan asiaan.

Lyhytterapia on useimmin 5-10 käyntikerran prosessi, jossa työskennellään tavoitteellisesti asiakkaan toivomien asioiden parissa. Lyhytterapiaan hakeutumiseen tarvitaan ainoastaan halua purkaa elämän solmukohta, halua keskustella asiasta ja avoimuus uusille näkökulmille.

Pyrkimyksenä lyhytterapiaprosessissa on kasvattaa asiakkaan itseymmärrystä, kehittää ongelmanratkaisutaitoja, auttaa kriisivaiheen yli ja tuottaa arkeen tarkoituksenmukaisia elämäntapamuutoksia. Lyhytterapia soveltuu esimerkiksi akuuttien elämänkriisien, pelkotilojen, lievän masennuksen, ahdistus- tai syömishäiriön tai elämäntapamuutoksen kanssa työskentelyyn.

Ajanvaraukset  09-878 8560 tai nettiajanvarauksemme kautta Niina Saastamoinen

Ajanvaraus

Niina Saastamoinen