Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on fysioterapiassa käytetty hoitomuoto ja monipuolinen tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitomenetelmä

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa. Samalla kinesioteippaus voi lisätä verenkiertoa ja vähentää turvotusta.

Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti.

Kinesioteippauksella stimuloidaan tuntoaistia. Kinesioteippi on joustavaa materiaalia ja sillä pyritään vaikuttamaan ihonalaisten pehmytkudosten asentoon. Teipin eriasteisella jännityksellä pyritään esimerkiksi nostamaan ihoa, jolloin kudos voi saada enemmän liikkumatilaa. Kinesioteippaus toimii myös hyvin yhdistettynä ns. kovaan urheiluteippiin ja pysyy näin myös pidempään teipatulla alueella.

Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin. Kinesioteippausta voidaan käyttää esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta.

Teippaus tulee suorittaa oikeaoppisesti, jotta siitä olisi apua. Ensimmäistä teippausta tehdessä kannattaa turvautua ammattilaisen, kuten fysioterapeutin apuun. Riippuen teipattavasta alueesta ja teippauksen luonteesta, voi teippauksen jatkossa suorittaa itse tai kaverin kanssa ammattilaisen antamia ohjeita noudattaen.

Käytössämme olevat teipit eivät jätä liiman jälkiä iholle teipin poistamisen jälkeen. Lateksiton tuote.

Kinesioteipin käyttöaika on noin 3–8 päivää, ja se kestää suihkussa käymisen ja saunomisen kun kuivatessa välttää teipin hankautumista tai rullautumista.