Terveysneuvonta

Terveysneuvonnalla tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimintaa asiakkaiden hyväksi.

Ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin perustuva terveysneuvonta auttaa sinua saavuttamaan  terveellisen elämän kulmakivet, joita ovat mm. sopiva liikunta, oikeanlainen ravinto, riittävä uni ja lepo sekä mielekäs tekeminen rentoutumista unohtamatta.

Terveysneuvonnan avulla voidaan:

  • seurata ja edistää asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia
  • tukea työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa
  • tukea terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä valintoja
  • tarjota ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä tukea tupakoinnista vieroitukseen ja alkoholinkäytön vähentämiseen keskeisten kansansairauksien ehkäisemiseksi
  •  saat tukea mm. aikuistyypin diabeteksen, verenpainetaudin, ylipainon, nivelrikon ja muiden kansantautien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Seniorit ja sarkopenia (lihaskato)
  • Tieteellisesti ei ole vielä pystytty täysin selvittämään, kuinka paljon fyysisestä rapautumisesta on väistämätöntä ja kuinka paljon aiheutuu elintavoista. Sen sijaan tiedetään, että epäterveelliset elämäntavat, kuten liikkumattomuus ja heikko ravinto, vaikuttavat huomattavasti telomeerien kulumiseen. Telomeerit ovat dna-ketjuja, jotka sijaitsevat kromosomien päässä. Elämänlanka ohenee, kun ihmisen telomeerit kuluvat loppuun.
  • Suuri osa suomalaisista eläkeikäisistä harrastaa kävelyä, mikä on hyvä asia sekä mielen että kunnon kannalta. Käveleminen yksin ei kuitenkaan riitä taistelussa lihasvoiman katoamista vastaan. Liikunnallinen aktiivisuus väheneekin usein merkittävästi 75 ikävuoden paikkeilla. On voinut tulla erilaisia sairauksia, kipuja, nivelrikkoa, tai ulkona liikkumista varjostaa pelko kaatumisesta. Jotta rakas kävelyharrastus olisi mahdollinen vielä vuosienkin kuluttua, kannattaa sen ohella aloittaa lihasvoimaharjoittelu.
  • Suosittelemme seniori-ikäisille lihaskuntotreeniä vähintään kaksi kertaa viikossa. Tällöin kannattaa tehdä koko kehon harjoitusohjelma, jossa kaikki kehon lihasryhmät käydään läpi. Jos harjoitusta jaksaa tehdä kolme kertaa viikossa, mikä olisi optimi, voi treenipaletti jakautua ylä-, alavartalo- ja koko kehon treeniin.
  •  Team Nurfyn ammattilaiset voit tilata ikäihmisen kotiin antamaan terveysneuvontaa liikunnan ja ravitsemuksen osalta. Luennoimme asiasta myös mielellämme ja olemme vuosien aikana saaneet erinomaista palautetta tämän meille niin rakkaan aiheen tiimoilta

Ajanvaraus

Fysioterapeuteille terveysneuvontaan