Lihastasapainokartoitus

Lihastasapainokartoituksen avulla urheilija voi ennaltaehkäistä urheilu – ja liikuntavammoja sekä tehostaa harjoittelua saamansa palautteen mukaisesti.

Urheilufysioterapeutti Juha Niskalan  suorittamassa kartoituksessa selvitetään kunkin lajin kannalta tärkeät voima – ja liikkuvuusominaisuudet.

Liikkujan lihastasapainokartoituksessa tarkastellaan urheilijan ryhtiä, kehon symmetriaa, nivelten liikkuvuutta ja lihasrakennetta sekä arvioidaan askeltamista sekä juoksuanalyysin avulla juoksutekniikkaa. Kartoitus ottaa huomioon eri lajien vaatimukset sekä aikaisemman mahdollisen vammahistorian.
Liikkujan lihastasapainokartoituksen avulla voidaan löytää ja ehkäistä ennalta virheellisesti suunnitellusta tai toteutetusta harjoittelusta aiheutuvia ongelmia.

Vammat voivat aiheutua lihasten epätasapainosta, virheasennoista ja kehon puutteellisista tai väärästä harjoittamisesta. Huono lihastasapaino kuormittaa niveliä, kudoksia ja lihaksia ja altistaa kehoa rasitusvammoille.
Mitä suurempi harjoittelumäärä , sitä suurempi mahdollisuus rasitus- ja urheiluvammoihin on.

Lihastasapainokartoitus soveltuu kaikkien lajien urheilijoille ja toimii hyvänä tukena valmennuksen suunnittelussa. Kartoitus olisi hyvä tehdä noin 10-12 vuotiaille ensimmäisen kerran. Näin saadaan esille “piilevät” ongelmat jotka ovat usein syynä nuoren urheilijan rasitusvammoihin (selän rasitusmurtumat) kasvuiässä.

Lihastasapainokartoituksen tarkoitus on myös informoida valmentajaa koko joukkueen tai harjoitusryhmän vahvuuksista ja heikkouksista. Tämä helpottaa valmentajaa suunnittelemaan harjoitukset niin, että ne palvelevat mahdollisimman tehokkaasti koko harjoitusryhmää.

Lihastasapainokartoitus soveltuu myös työyhteisöille, jolloin kartoituksella voidaan:

  • Vähentää sairauspoissaoloja ja opastaa ergonomisesti oikeita työskentelytapoja
  • Parantaa työntehokkuutta ja ohjata työyhteisölle sopivaa taukoliikuntaa
  • Luoda työyhteisöön positiivinen hyvinvoinnin ilmapiiri ohjeistamalla porukkaa hallitsemaan työn, levon, liikunnan ja terveellisen ruokailun merkitys
  • Fysioterapeutin laatimien yksilöllisten liike-ja harjoitusohjeiden avulla tarjotaan työntekijöille mahdollisuus oman hyvinvointinsa parantamiseen, toimintakykynsä ylläpitämiseen sekä parannetaan yleistä jaksamista niin työ- kuin vapaa-aikanakin